Pravidla off-road CZ

Termíny závodů:
4.11.2023 - 16.12.2023 - 13.1.2024 - 27.1.2024 - 24.2.2023 - 16.3.2024


Harmonogram:

Pátek:

 • nejpozději od 16:00 hod. příprava dráhy
 • od 19:00 - 23:00 hod volný trénink

Sobota:

 • od 7:00 hod - otevření areálu
 • od 7:00 - 8:30 hod - volný trénink dle časového rozpisu a registrace
 • 8:45 hod - rozprava
 • 9:00 hod - začátek kvalifikačních jízd
 • cca od 18:00 hod - vyhlášení výsledků

 


Registrace a startovné:

550,-Kč za první kategorii

400,-Kč junioři (do 15let) za první kategorii

400,-Kč za další kategorii

200,- Kč za páteční trénink

Přihlásit se bude možné skrze přihlášku na myrcm.ch do čtvrtka 23:00 hod.

Za pozdější přihlášení je sankce 200,- Kč.

Potvrzení registrace a platba startovného probíhá ráno před závodem do 9:00!

Na žádost závodníka bude samozřejmě vystaven doklad o zaplacení.

Organizace závodů:

Závod se skládá ze tří kvalifikačních jízd a ze tří finálových jízd v každé kategorii. Pro pořadí na startu finálových jízd se počítají dva nejlepší výsledky dle počtu bodů z umístění (počet kol a nejkratší dojezdový čas) dosažený ve kvalifikačních jízdách u každého jezdce.

Jízdní čas je 5 min.

O počtu jezdců v jednotlivých jízdách rozhoduje ředitel závodu dle celkového počtu účastníků dané kategorie - bude upřesněno na rozpravě v den závodu.

Pro konečné pořadí se berou dvě nejlepší umístění. Při stejném bodovém zisku (1.místo 100 bodů, 2.místo 98 bodů, 3.místo 97 bodů,....), při shodě bodů ve finálových jízdách bude rozhodovat postavení na startu.


Bodování jednotlivých závodů do celkového pořadí:

Každému jezdci budou započteny pět nejlepších umístění z celkových šesti závodů.

Jednotlivé umístění budou bodována:

1.místo ... 100 bodů

2.místo ... 98 bodů

3.místo ... 97 bodů

atd....

V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění v průběhu seriálu, v případě i této rovnosti rozhoduje počet TQ v seriálu..


Oficiální prodejce na všech závodech CZECH MASTERS SERIES je

XRAYstore.cz dealer produktů XRAY, HUDY, FX, Elceram, Monkey racing, REDS racing, HobbyWing, LRP, Nosram, Sworkz, Associated


Technická pravidla pro jednotlivé kategorie:

- měřící vybavení CZMS je směrodatné a pro všechny stejné (váha, voltmetr a měrky)

Buggy 2WD

 • pouze podvozky 1/10 dle EFRA specifikace
 • motor volný o velikosti 540
 • Akumulátory: o max štítkovém napětí 7,6V LiPo (HV), LiFe, NiMH, NiCd všechny typy v pevném, netříštivém obalu - maximální napětí akumulátoru: 8,4V
 • minimální váha 1474g
 • minimální výška podvozku je 13mm

Buggy 2WD - stock

 • pouze podvozky 1/10 dle EFRA specifikace
 • motor - 13.5 T velikosti 540 dle EFRA listu
 • ESC - zeroboost 
 • Akumulátory: o max štítkovém napětí 7,6V LiPo (HV), LiFe, NiMH, NiCd všechny typy v pevném, netříštivém obalu - maximální napětí akumulátoru: 8,4V
 • minimální váha 1474g
 • minimální výška podvozku je 13mm

Buggy 4WD

 • pouze podvozky 1/10 dle EFRA specifikace
 • motor volný o velikosti 540
 • Akumulátory: o max štítkovém napětí 7,6V LiPo (HV), LiFe, NiMH, NiCd všechny typy v pevném, netříštivém obalu - maximální napětí akumulátoru: 8,4V
 • minimální váha 1588g
 • minimální výška podvozku je 13mm

Short Course 2WD

 • pouze podvozky 1/10
 • motor volný o velikosti 540
 • Akumulátory: o max štítkovém napětí 7,6V LiPo (HV), LiFe, NiMH, NiCd všechny typy v pevném, netříštivém obalu - maximální napětí akumulátoru: 8,4V
 • minimální výška podvozku je 13mm

HOBBY

 • kategorie Hobby je pro všechny začínající závodníky
 • ideálně s podvozky typu Maverick, Himoto, LRP Blast, HPI Bullet, HPI Firestorm, atd.
 • modely v měřítku 1/10 pouze s jedním motorem
 • motor volný o velikosti 540 - max 8,5T (či ekvivalentním)
 • Akumulátory: o max štítkovém napětí 7,6V LiPo (HV), LiFe, NiMH, NiCd všechny typy v pevném, netříštivém obalu - maximální napětí akumulátoru: 8,4V
 • minimální výška podvozku je 13mm

Jezdci pokročilí (cca 2 roky závodění) se špičkovou technikou patří do kategorie 4WD nebo 2WD. Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit zkušenému jezdci účastnit se kategorie HOBBY.

Nabíjení LiPo baterií je povoleno pouze v LiPo ochranném obalu, tzv. LiPo Safety Bagu.Obecná ustanovení

Systém závodů

 • Rozdělení do skupin - při prvním závodě seriálu sezóny - bude přihlédnuto k výsledkům předchozího ročníku.
 • V dalších závodech bude brán zřetel při tvorbě skupin na průběžné pořadí v seriálu, aby ve stejné skupině nebyl první a poslední závodník seriálu.
 • Konec jízdy je ohlášen každému jednotlivci zvlášť, faktický konec celé jízdy je až hlášením "všichni konec".
 • Po oznámení, že závodník ukončil jednotlivou jízdu, je povinen buď dokončit započaté kolo, nebo zastavit vozidlo na vhodném místě závodní tratě tak, aby se zabránilo dojezdovým kolizím a pří-padně nebránil ostatním jezdcům v další jízdě. Než zazní "všichni konec" nesmí se žádný model otočit a jet v protisměru.

Elektronika a RC vybavení

 • Použitá RC souprava musí být schválená a homologována k danému účelu dle platné právní úpravy. Elektronika modelu může obsahovat jenom následující komponenty: servo řízení, přijímač, regulátor, motor, měřící čip a pohonnou baterii. Žádná z těchto komponent nesmí obsahovat, a to ani v neaktivním stavu, žádné prvky, které by na základě jakýchkoliv údajů z jízdy modelu, aktivně zasahovaly do řízení modelu. V případě, že kterákoliv z výše uvedených komponent, již z výroby obsahuje jakýkoliv aktivní prvek, který by byl schopen na základě jakýchkoliv údajů z jízdy modelu, aktivně zasahovat do řízení modelu, je tento komponent automaticky zakázán, i kdyby se tento prvek dal deaktivovat. Závodník musí použít pouze komponenty bez těchto zakázaných aktivních prvků.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nechat za účasti rozhodčího závodu, a případně dalších činovníků závodu, rozebrat podezřelou elektroniku samotným závodníkem "do posledního šroubku". V případě porušení tohoto pravidla bude závodník potrestán dvouletou distancí na všech závodech pořádaných pořadatelem.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo jednotlivé komponenty před závodem označit a bez výslovného souhlasu pořadatele závodník nesmí takto označené komponenty vyměnit. V případě porušení tohoto pravidla bude závodník potrestán dvouletou distancí na všech závodech pořádaných pořadatelem.
 • Pořadatel má právo na začátku závodu vyvěsit pravidla, podle kterých bude dodržování těchto podmínek kontrolováno. Tyto pravidla jsou pro všechny závodníky závazná.
 • Pohonné baterie nesmí mít připojení k regulátoru "napevno" (např. letováno). Připojení je možné pouze přes konektor.
 • Je zakázáno jakékoliv mazání pneumatik ve všech kategoriích. V případě, že zjistíme namátkovou kontrolou porušení tohoto bodu, tak bude daný jezdec diskvalifikován z aktuálního a následujícího závodu.

Penalizace a protesty

 • Kdokoliv z jezdců zapříčiní prodlení časového sledu, nebo naopak "ulije start", je poprvé napomenut, případně trestán posledním místem na roštu (rozhoduje rozhodčí).
 • Pokud závodník nepředá ihned po ukončení jízdy vozidlo na označené místo, škrtá se mu doposud nejlepší dosažený čas.
 • V případě startu s modelem neodpovídajícím technickým předpisům, bude závodníkovi škrtnu-ta poslední jízda.
 • V případě, že závodník absolvoval jízdu s upraveným motorem odporující pravidlům, bude vyloučen ze závodu - proti tomuto rozhodnutí není odvolání. Za opakované závažné porušení technických pravidel bude závodník vyloučen ze seriálu.
 • Za nesportovní chování na tribuně, za nebezpečnou jízdu nebo za zkracování tratě bude jezdec penalizován rozhodčím závodu nebo jím pověřenou osobou - STOP and GO nebo napomenutím. Tento trest musí splnit do dvou následujících kol. Pokud tak neučiní, bude klasifikován jako poslední v dané jízdě. Pokud nelze STOP and GO uplatnit, rozhodčí má právo změnit pořadí. Rozhodčí má právo použít i jiný trest, například přičíst v jízdě hříšníkovi čas (+10 sec. k dosaženému času).
 • Narážení závodníka zezadu se získáním výhody, zkrácení tratě a ponechání si výhody s tím související - STOP and GO.
 • Nelze podat protest proti rozhodnutí rozhodčího a proti kvalitě nasazování.
 • Pokud bude kdokoli z pořadatelů fyzicky nebo slovně napaden závodníkem nebo jeho doprovodem bude vyloučen ze závodu.

Nasazování

 • Každý závodník je povinen ihned po jízdě nechat auto a vypnutý vysílač na předepsaném místě a zúčastnit se nasazování další jízdy.
 • Pokud závodník nepředá ihned po ukončení jízdy model na označené místo, škrtá se mu výsledek této jízdy. V případě opakování tohoto prohřešku proti pravidlům může být diskvalifikován ze závodu.
 • Podél trati pořadatel rozmístí čísla pro "nasazovače" a rozlišovací vesty v reflexní barvě, kterou je nasazovač povinen mít na sobě. Čísla postu nasazovače jsou shodná s číslem jezdce v rozjížďce nebo finále.
 • Rozhodčí před odstartováním rozjížďky/finálové jízdy provede kontrolu nasazovačů.
 • Pokud se závodník z jakéhokoli důvodu nezúčastní rozjížďky/finále nebo jízdu nedokončí, je přesto povinen jít nasazovat.
 • Nasazovač za sebe může v odůvodněných případech poslat kvalifikovanou náhradu, ale je povinen si předem vyžádat povolení od rozhodčího závodu.
 • Pokud jezdec jede ve více kategoriích, v případě kolize startu v jízdě s nasazováním, je povinen si zajistit kvalifikovanou náhradu.
 • Za jezdce mladšího než 12 let, nasazuje jeho zákonný zástupce, doprovod nebo domluvená náhrada.
 • Pokud jezdec nejde nasazovat, ani na vyzvání rozhodčího nereaguje, bude mu škrtnuta nejlepší jízda v dané části závodu (kvalifikace, finále) a při opakovaném nerespektování své povinnosti bude ze závodu diskvalifikován.


Obecná ustanovení

 • Závodníci jsou povinni závodit tak, aby nedělali škodu druhým, škodu na majetku pořádajícího klubu a pořadatele závodu.
 • Trénink bude organizovaný, dle kategorií a dle časového rozpisu.
 • Jezdec, účastník, doprovod uděluje souhlas přihlášením do závodu s následujícím ustanovením:
 • Závodů se účastním na vlastní nebezpečí a zavazuji se dodržovat veškeré bezpečnostní a organizační pokyny dané pořadatelem.
 • Účastí na závodech souhlasím s fotografováním zúčastněných a zveřejňováním mediálního materiálu na internetu a sociálních sítích pro reklamu cupu a modelářského sportu.
 • S podmínkami jsem obeznámil i svůj doprovod a taktéž souhlasí s dodržováním stanovených bezpečnostních pravidel a chováním na závodě.

Zázemí:

 • Pro parkování lze využít ulici Kalašova nebo přilehlé komunikace.
 • Každý závodník si sebou bere svoji židli, stůl a prodlužovák.
 • V případě, že by některý prodejce měl zájem prodávat na našich závodech, tak prosím aby mne kontaktoval a domluvíme se na podmínkách.
 • V případě ponechání věcí v hale přes noc, je závodník povinnen vše odpojit od elektrické energie a odnést si baterie s sebou - tzn. baterie nezůstanou v hale přes noc.
 • V případě dotazů a návrhů na doplnění pravidel mne kontaktujte na - info at xraystore.cz

CZECH MASTERS SERIES since 2019
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!